Make your own free website on Tripod.com

Kemerdekaan 1957

Objektif

Kemerdekaan 1957
Pengenalan
Objektif
Penyediaan
Kemerdekaan
E-album
Rancangan Mengajar
Latihan
Pautan

1. Memerihalkan tentang Rombongan merdeka 1956.

2. Menyatakan kandungan Perjanjian London 1956.

3. Membincangkan peranan dan kewibawaan pemimpin semasa Rundingan Kemerdekaan 1956.

4. Membandingkan tentang Rombongan London 1954 dengan Rombongan London 1956.

5. Mengumpul maklumat tentang keanggotaan, matlamat, dan asas penggubalan Suruhanjaya Reid.

6. Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda dalam rang undang-undang yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid

7. Menyenaraikan kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah melayu 1957.

8. Menceritakan peristiwa pengishtiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

9. Menyenaraikan kandungan pemasyuran kemerdekaan.

10. membahaskan kemerdekaan mutlak Tanah melayu pada 31 Ogos 1957.

"Kami Membina Pemimpin Masa Hadapan"

SMK Dato' Abdul Rahman Yaakub, Bota
amkdary@hotmail.com
ija1972@yahoo.co.uk