Make your own free website on Tripod.com

Kemerdekaan 1957

Perlembagaan Merdeka

Kemerdekaan 1957
Pengenalan
Objektif
Penyediaan
Kemerdekaan
E-album
Rancangan Mengajar
Latihan
Pautan

Cadangan Suruhanjaya Reid diterima oleh Parlimen British pada bulan Jun 1957. Draf Perlembagaan Merdeka telah dibentangkan untuk diluluskan oleh Majlis Perundingan Persekutuan. Pada 15 Ogos 1957, upacara menandatangani Perjanjian Merdeka 1957 telah diadakan antara raja-raja Melayu dengan British di Kuala Lumpur.

Perlembagaan merdeka mempunyai beberapa fasal penting. Antaranya ialah:

> Sebuah kerajaan persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan Tanah Melayu.

> Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara.

> Perdana Menteri sebagai ketua pentadbiran negara dibantu oleh sebuah kabinet.

> Agama Islam sebagai Agama Rasmi Persekutuan Tanah Melayu.

> Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

> Kerakyatan terbuka kepada sesiapa sahaja yanmg lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Kerayatan secara permohonan dengan syarat tertentu juga diberi pertimbangan.

> Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan tanpa mengurangkan hak warganegara yang lain.

"Kami Membina Pemimpin Masa Hadapan"

SMK Dato' Abdul Rahman Yaakub, Bota
amkdary@hotmail.com
ija1972@yahoo.co.uk