Make your own free website on Tripod.com

Kemerdekaan 1957

Rancangan Mengajar

Kemerdekaan 1957
Pengenalan
Objektif
Penyediaan
Kemerdekaan
E-album
Rancangan Mengajar
Latihan
Pautan

Tingkatan: 3 Utarid

Bil. Pelajar : 37 orang

Tema: Tema 5.5

Perjuagan rakyat ke arah kemerdekaan Tanah Melayu  

Tajuk Pelajaran: Detik-detik pengisyhtiharan kemerdekaan

Subtajuk: Rombongan merdeka

 

Jangka masa: 40 minit

Ringkasan Pelajaran:

i. Matlamat rombongan

ii.Perjanjian London

 

Hasil Pembelajaran:

 

Murid dapat:

 

i. Memerihalkan matlamat rombongan

 

ii. Menyatakan isi-isi penjanjian London

 

 

 

 

ARAS 1

 

      Memerihalkan tentang Rombongan Merdeka 1956

      Menyatakan kandungan Perjanjian London 1956

 

ARAS 2

 

      Membincangkan peranan dan kewibawaan pemimpin semasa Rundingan Kemerdekaan 1956

 

 

Objektif:

Pada akhir pelajaran murid dapat :

i.menyatakan matlamat rombongan

ii.menyenaraikan isi-isi perjanjian London

 

 

Pengetahuan perlu ada :

  1. Sambutan hari kebangsaan setiap tahun pada 31Ogos
  2. Kemahiran teknologi makmlumat dan komunikasi

 

Bahan Bantu  Mengajar

Makmal komputer - Komputer rangkaian

Video

Internet offline

Buku teks

 

Nilai Murni /Patriotisme

      Sentiasa bermuafakat untuk mengekalkan perpaduan

      Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara.

      Bersatu mempertahankan negara.

 

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari

i.Kemahiran generik

  - Kecerdasan Pelbagai –Interpersonal,intrapersonal, pemerhatian,muzik,   

     kinestetik estetika,verbal linguistic, 

  - Kemahiran Berfikir- menyatakan sebab-sebab, membuat ramalan

  - Teknologi Maklumat Komunikasi

 ii.Ciri-ciri pelajar –VAK,

iii.Strategi pembelajaran-koperatif dan kolabratif

 

Pengintegrasian ICT

Mod tutorial

Mod penerokaan

 

"Kami Membina Pemimpin Masa Hadapan"

SMK Dato' Abdul Rahman Yaakub, Bota
amkdary@hotmail.com
ija1972@yahoo.co.uk