Make your own free website on Tripod.com

Kemerdekaan 1957

Suruhanjaya Reid

Kemerdekaan 1957
Pengenalan
Objektif
Penyediaan
Kemerdekaan
E-album
Rancangan Mengajar
Latihan
Pautan

Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi menyusun Perlembagaan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini dipengerusikan oleh Lord William Reid. Ahli Suruhanjaya Reid yang lain ialah Sir Ivor Jennings( England), Sir William Mckell (bekas Gabenor Jeneral Australia), Tuan B. Malik (Hakim Mahkamah Tinggi India), dan Tuan Abdul Hamid (Pakistan).

> Sesebuah negara persekutuan dibentuk dengan pembahagian kuasa pusat dan negeri.

> Kerakyatan secara jus soli kepada mereka yang lahir di Tanah Melayu.

> Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan tanpa menjejaskan hak kaum lain.

> Institusi raja-raja Melayu dan konsep Raja Berperlembagaan dikekalkan.

> Bahasa Melayu dijadiakan bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun bahasa Cina dan tamil boleh dikembangkan dan menjadi bahasa penghantar di sekolah masing-masing.

> Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Persekutuan. Walau bagaimanapun, agama lain masih boleh diteruskan.

Enter supporting content here

SMK Dato' Abdul Rahman Yaakub, Bota
amkdary@hotmail.com
ija1972@yahoo.co.uk