Make your own free website on Tripod.com

Kemerdekaan 1957

Sebab-Sebab Kemerdekaan

Kemerdekaan 1957
Pengenalan
Objektif
Penyediaan
Kemerdekaan
E-album
Rancangan Mengajar
Latihan
Pautan

Usaha untuk mendapat kemerdekaan negara telah dibuat oleh Parti Perikatan pada awal tahun 1956. Melalui kemerdekaan, rakyat negara ini bebas memerintah mengikut cara dan hala tuju yang ditentukan oleh mereka sendiri.Rombongan Merdeka terdiri daripada empat wakil raja-raja Melayu dan empat oang wakil Parti Perikatan. Matlamat rombongan merdeka ke London adalah untuk merunding kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak British.

"Kami membina Pemimpin Masa Hadapan"

SMK Dato' Abdul Rahman Yaakub, Bota
amkdary@hotmail.com
ija1972@yahoo.co.uk